บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด"

บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการออกแบบและตกแต่งสวน บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด


130 หมู่ที่ 9 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด ตั้งอยู่ที่

130 หมู่ที่ 9 ถนนรังสิต-นครนายก ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

แผนที่บริษัท บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด

ได้แก่ 0265559000017
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดซี่ แอนด์ การ์เด้น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*