บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด"

บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด


83 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

83 หมู่ที่ 3 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

แผนที่บริษัท บริษัท นราสิริ กรีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด

ได้แก่ 0265559000025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นราสิริ กรีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*