บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการเขียนแบบ งานโครงสร้างเหล็ก งานแบบเหล็ก งานโครงสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


91 หมู่ที่ 8 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

91 หมู่ที่ 8 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000

แผนที่บริษัท บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0265559000050
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตีล โคฟเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*