ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2.

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2."

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2.

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2.
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2. ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารตลาดสด และงานโยธาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2.


199 หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2. ตั้งอยู่ที่

199 หมู่ที่ 1 ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2.เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2.

ได้แก่ 0273559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2.:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.พรไพรวัลย์ 2.:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*