ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์


70 หมู่ที่ 8 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์ ตั้งอยู่ที่

70 หมู่ที่ 8 ต.คลองทับจันทร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์

ได้แก่ 0273559000058
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช ชนะศึก ออยล์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*