ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขาย ขายส่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง


985 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง ตั้งอยู่ที่

985 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง

ได้แก่ 0273559000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศมงคล อินเตอร์เทรดดิ้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*