ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง.

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง."

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง.

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง.
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง. ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง.


333 หมู่ที่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง. ตั้งอยู่ที่

333 หมู่ที่ 10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง.เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง.

ได้แก่ 0273559000104
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง.:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อดิเทพ. พรก่อสร้าง.:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*