บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด"

บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด


554 หมู่ที่ 1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

554 หมู่ที่ 1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180

แผนที่บริษัท บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด

ได้แก่ 0275558000030
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชญาพรรณ (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*