บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายสินค้าทางการเกษตรพืชไร่ ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด


69 หมู่ที่ 2 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

69 หมู่ที่ 2 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120

แผนที่บริษัท บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0275558000056
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บูรพา 43 เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*