บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด"

บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทั้งปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด


25 หมู่ที่ 10 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

25 หมู่ที่ 10 ต.โคกสูง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120

แผนที่บริษัท บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0275559000017
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศรีโสภณเจริญทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*