บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด"

บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ยางรถยนต์ อะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด


888/8 หมู่ที่ 1 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด ตั้งอยู่ที่

888/8 หมู่ที่ 1 ถนนสระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210

แผนที่บริษัท บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด

ได้แก่ 0275559000033
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สปีดไทร์ 2015 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*