บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด"

บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่งเชื้อเพลิงก๊าซ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด


212 หมู่ที่ 11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด ตั้งอยู่ที่

212 หมู่ที่ 11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

แผนที่บริษัท บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด

ได้แก่ 0275559000068
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วัฒนาก๊าซ (2015) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*