บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารสด อาหารแห้ง สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด


67 หมู่ที่ 10 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

67 หมู่ที่ 10 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0275559000092
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ ฟู๊ดโปรดักส์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*