ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าของใช้ภายในโรงแรม เจลอาบน้ำ โลชั่นบำรุงผิว แชมพู สบู่ก้อน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้


85/18 บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 8 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้ ตั้งอยู่ที่

85/18 บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 8 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้

ได้แก่ 0303558000100
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 717 พรอสเพอริตี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*