ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการรังวัดแบ่งแยก สอบเขต และรวมโฉนดที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์


189 หมู่ที่ 5 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์ ตั้งอยู่ที่

189 หมู่ที่ 5 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์

ได้แก่ 0303558000231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิตี้ เซอร์เวย์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*