ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999)


369 หมู่ที่ 1 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999) ตั้งอยู่ที่

369 หมู่ที่ 1 ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999)

ได้แก่ 0303558000240
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญจภัทร(9999):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*