ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ที่พักอาศัย ห้องชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว


8 หมู่ที่ 8 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว ตั้งอยู่ที่

8 หมู่ที่ 8 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัวเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว

ได้แก่ 0303558000304
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ที.อพาร์ทเม้นท์และครอบครัว:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*