ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริหารการตลาด ด้านความงาม สุขภาพ สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค


377/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค ตั้งอยู่ที่

377/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์คเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค

ได้แก่ 0303558000321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัมพร เน็ทเวิร์ค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*