ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่


29/1 หมู่ที่ 14 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่ ตั้งอยู่ที่

29/1 หมู่ที่ 14 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่

ได้แก่ 0303558000371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลแอนด์เจ แฟมิลี่:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*