ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล


297 หมู่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล ตั้งอยู่ที่

297 หมู่บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ 1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาลเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล

ได้แก่ 0303558000401
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใบเตยใบตาล:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*