ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในการตรวจรักษาโรค ฝึกอบรมงานอาชีวอนามัย บริการจัดห้องพยาบาลประจำโรงงาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย


49 หมู่ที่ 6 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย ตั้งอยู่ที่

49 หมู่ที่ 6 ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย

ได้แก่ 0303559000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชศักดิ์การพยาบาลอาชีวอนามัย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*