ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอะไหล่เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและวัสดุก่อสร้าง รับเหมาวางระบบน้ำบาดาล

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์


236/59 หมู่ที่ 15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์ ตั้งอยู่ที่

236/59 หมู่ที่ 15 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์

ได้แก่ 0303559000031
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์ดับบลิว แอดวานซ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*