ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปูน หิน ดิน ทราย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต


33 หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต ตั้งอยู่ที่

33 หมู่ที่ 3 ต.สำโรง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิตเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต

ได้แก่ 0303559000057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแสนแกรนิต:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*