ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,400,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้กู้ยืมเงินซึ่งมิใช่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม


8 ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม ตั้งอยู่ที่

8 ถนนเดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม

ได้แก่ 0303559000103
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ที.เอ็ม.ลิซซิ่ง หนองไผ่ล้อม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*