ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างที่มิใช่ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง


47 หมู่ที่ 7 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง ตั้งอยู่ที่

47 หมู่ที่ 7 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่างเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง

ได้แก่ 0303559000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคโอฬาร การช่าง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*