ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาติดตั้ง ปรับปรุง ภายในและภายนอกอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999


179/1 หมู่ที่ 6 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999 ตั้งอยู่ที่

179/1 หมู่ที่ 6 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999

ได้แก่ 0303559000154
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุพงศ์999:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*