ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการซ่อม บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค


390 หมู่ที่ 14 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค ตั้งอยู่ที่

390 หมู่ที่ 14 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริคเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค

ได้แก่ 0303559000162
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. สัมฤทธิ์ อิเล็กทริค:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*