ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น


122 หมู่ที่ 4 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น ตั้งอยู่ที่

122 หมู่ที่ 4 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น

ได้แก่ 0303559000189
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิวัฒน์ คอนสตรัคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*