ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการตรวจสอบ ทดสอบ แก้ไข ติดตั้ง ระบบถังก๊าซเหลว ระบบส่งก๊าซ ระบบท่อทาง และระบบควบคุมก๊าซ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ


323/26 หมู่ที่ 8 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ ตั้งอยู่ที่

323/26 หมู่ที่ 8 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ

ได้แก่ 0303559000201
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญวัฒน์ วิศวกรรมบริการ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*