ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999


126 หมู่ที่ 15 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999 ตั้งอยู่ที่

126 หมู่ที่ 15 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999

ได้แก่ 0303559000251
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาโชคเจริญ 9999:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*