ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งงานโยธาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย


774 หมู่ที่ 2 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย ตั้งอยู่ที่

774 หมู่ที่ 2 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย

ได้แก่ 0303559000359
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*