ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีกโดยพนักงานขายสินค้า ที่มีการทำสัญญาการขายโดยการสั่งสินค้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59


1212/1-2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59 ตั้งอยู่ที่

1212/1-2 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59

ได้แก่ 0303559000367
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดูดี 59:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*