ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙


100 หมู่ที่ 11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙ ตั้งอยู่ที่

100 หมู่ที่ 11 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙

ได้แก่ 0303559000383
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาดา ๒๕๕๙:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*