ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเคมีภัณฑ์ วัตถุอันตรายทางการเกษตร ยาปราบศัตรูพืช สารปรับปรุงดิน เครื่องมือเกี่ยวกับการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี


194 หมู่ที่ 1 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี ตั้งอยู่ที่

194 หมู่ที่ 1 ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี

ได้แก่ 0303559000413
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาวัฒน์ ทีเอ็นวี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*