ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ตัด เย็บ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ปักด้ายโลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์


74 หมู่ที่ 5 ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์ ตั้งอยู่ที่

74 หมู่ที่ 5 ต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์

ได้แก่ 0303559000448
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอ็น การ์เม้นต์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*