ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและค้ายาสมุนไพร ยาแผนโบราณ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ


540 หมู่ที่ 1 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ ตั้งอยู่ที่

540 หมู่ที่ 1 ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ

ได้แก่ 0303559000456
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์การแพทย์แผนไทยหมออรรถวุฒิ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*