ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,010,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ธุรกิจโรงแรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา


806 หมู่บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 2 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา ตั้งอยู่ที่

806 หมู่บ้านโนนไม้แดง หมู่ที่ 2 ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมาเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา

ได้แก่ 0303559000502
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอฟท์ แอท สีมา:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*