บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด"

บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการกีฬา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด


624/15 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด ตั้งอยู่ที่

624/15 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด

ได้แก่ 0305558000098
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นครราชสีมา วี-วัน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*