บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด"

บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์  เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิดและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด


142/8 ตรอกสมอราย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

142/8 ตรอกสมอราย ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด

ได้แก่ 0305558000136
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.ดับบลิว แอนด์ ซันส์ เอ็นเนอจี ไฟว์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*