บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด"

บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการจัดงานแสดงทุกชนิด รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการแสดง เช่น นักร้อง นักแสดง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด


101 หมู่ที่ 2 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

101 หมู่ที่ 2 ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

แผนที่บริษัท บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0305558000233
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิทักษ์พล อีเว้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*