บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด"

บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบสำหรับยานยนต์และเครื่องยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด


199/77 ซอยมิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/77 ซอยมิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0305558000349
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค พี อาร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*