บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 600,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างให้คำปรึกษา จัดหา ออกแบบ ติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด และสัญญาณกันขโมย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด


1229/4 หมู่ที่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1229/4 หมู่ที่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0305558000390
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคราช โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*