บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด"

บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด


203 หมู่ที่ 3 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด ตั้งอยู่ที่

203 หมู่ที่ 3 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด

ได้แก่ 0305558000454
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทพนิมิต เอส กรุป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*