บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด"

บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายและส่งกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด


349 ซอยกิ่งสวายเรียง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

349 ซอยกิ่งสวายเรียง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด

ได้แก่ 0305558000501
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 349 ทองสมบูรณ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*