บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการก่อสร้าง หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ ที่พักอาศัย และงานก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


704/1 ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

704/1 ถนนจอมพล ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0305558000594
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี ลิฟวิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*