บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ขายปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด


522 หมู่ที่ 12 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

522 หมู่ที่ 12 ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280

แผนที่บริษัท บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0305558000624
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กัญนภัทร กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*