บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด"

บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และยาแผนโบราณทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด


42 หมู่ที่ 2 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด ตั้งอยู่ที่

42 หมู่ที่ 2 ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

แผนที่บริษัท บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด

ได้แก่ 0305558000632
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แรมโบ้ เฮิร์บ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*