บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด"

บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จัดสรรที่ิดินแบ่งขาย ให้เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด


203 หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

203 หมู่ที่ 1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

แผนที่บริษัท บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0305559000032
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิ เอ็กเซลเลนท์ เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*