บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัด"

บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง  จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัด


85 หมู่ที่ 5 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

85 หมู่ที่ 5 ต.ตะโก อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240

แผนที่บริษัท บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัด

ได้แก่ 0305559000059
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มงกุฏมั่งคั่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*