บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่ง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด


105/4 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

105/4 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320

แผนที่บริษัท บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0305559000067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ แอนด์ ดี อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*